★★★★★

5 / 5 stjerner fra vores kunder

Energimærkning

Energimærkning af bygninger

Hos KA-Termografi er vi specialiserede i energimærkning af boliger og erhvervsejendomme. Vi tilbyder en omfattende service, der inkluderer en grundig opmåling af bygningen, samt en detaljeret undersøgelse af isolering, vinduer, døre og varmeinstallationer.

Formålet med energimærkningen er at beregne bygningens forventede energiforbrug, hvilket klassificeres på en skala fra A til G. Dette energimærke er gyldigt i op til 10 år, og fungerer som en essentiel indikator for bygningens energieffektivitet.

Vores anmeldelser

Vi får 5 stjerner fra vores kunder

★★★★★

Professionel energimærkning af alle typer bygninger

Vi tilbyder professionel energimærkning af alle typer bygninger, herunder private boliger, kontorer, industribygninger og offentlige institutioner. Vores erfarne og certificerede energikonsulenter sikrer præcise og pålidelige energimærkninger ved at gennemgå bygningens konstruktion, varmekilder, isolering, ventilation og andre relevante faktorer. Vi er dedikerede til at levere en grundig vurdering af bygningens energimæssige tilstand.

Standardbetingelser for energimærkning

Det er vigtigt at bemærke, at et energimærke er en beregning af energiforbrug under standardforhold. Dette indebærer anvendelse af standardbetingelser, såsom en indendørstemperatur på 20 grader, selvom de fleste foretrækker 22 grader.
Energimærket tager ikke hensyn til brugeradfærd, såsom individuelle vaner og præferencer for opvarmning, ventilation og elforbrug. Det faktiske energiforbrug kan derfor variere betydeligt fra det beregnede forbrug, afhængigt af hvordan bygningen bruges.

Vil du vide mere?

Et energimærke er ikke blot en formel vurdering af en bygnings energiforbrug, men også en vigtig indikator for dens samlede energieffektivitet. Energimærket giver ejere og potentielle købere en klar forståelse af bygningens energimæssige styrker og svagheder. Ved at give en standardiseret vurdering, gør energimærket det nemt at sammenligne forskellige bygninger på et ensartet grundlag, hvilket er yderst nyttigt i beslutningsprocessen ved køb eller renovering.

Et energimærke afspejler bygningens evne til at holde på varmen om vinteren og forblive kølig om sommeren uden overforbrug af energi. Det tager højde for faktorer som isolering, kvaliteten af vinduer og døre, effektiviteten af varmeinstallationer og tilstedeværelsen af vedvarende energikilder som solpaneler eller varmepumper. En høj energimærkning kan således betyde lavere energiomkostninger, forbedret komfort og en mindre miljøpåvirkning.

Energimærkning af bygninger er en lovpligtig proces, der har til formål at synliggøre energiforbruget og identificere energisparemuligheder. Kravet om energimærkning gælder i følgende situationer:
– Salg eller udleje af ejendomme
– Opførelse af nybyggeri
– Offentlige bygninger over 250 m²

Når en bygning skal energimærkes, gennemgås den af en certificeret energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen inkluderer også en beskrivelse af mulighederne for at reducere energiforbruget.

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Hvis bygningen sælges flere gange inden for denne periode, kan det samme energimærke anvendes. Energimærkningen bidrager til at fremme energieffektivitet og giver både ejere og købere et klart billede af, hvor der kan opnås energibesparelser. Dette hjælper med at reducere driftsomkostningerne og forbedre bygningens samlede energieffektivitet.

At investere i en energimærkning er afgørende for enhver bygningsejer. Energimærkningen hjælper med at identificere områder, hvor bygningen kan forbedres for at blive mere energieffektiv, hvilket kan føre til betydelige besparelser på driftsomkostningerne. Desuden er energimærkning et lovkrav i Danmark, hvilket gør det nødvendigt at få foretaget en energimærkning af din bygning for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Når det kommer til energimærkning af nybyggeri, er det vigtigt at kontrollere, at energiforbruget ikke overstiger de værdier, der er angivet i byggetilladelsen. Efter besigtigelsen udarbejder vi selve energimærket, som skal bruges over for kommunen for at få en ibrugtagningstilladelse. Det er lovpligtigt, at alle nybyggerier over 60 m² energimærkes. Energimærket bliver også indberettet til Energistyrelsen.
For at kunne udføre energimærkningen af nybyggeri skal vi som minimum bruge følgende materiale fra dig:
– Situationsplan
– Plantegninger
– Facadetegninger / Opstalter
– Snit med beskrivelse af konstruktionsopbygninger
– Energidata på vinduerne (som regel angivet på følgeseddel eller faktura)
– XML-fil (opdateret energirammeberegning)
– Byggetilladelse
– Indreguleringsrapport på et eventuelt ventilationsanlæg
– Funktionsafprøvning
– Trykprøvningscertifikat (hvis ikke vi udfører denne)

Energimærkning af eksisterende bygninger giver en detaljeret oversigt over bygningens beregnede energiforbrug. Dette dokument udarbejdes efter en grundig gennemgang af bygningens energimæssige tilstand og har til formål at tydeliggøre bygningens energiforbrug og identificere områder med potentiale for forbedring. Energimærkningen fungerer som en form for varedeklaration ved salg eller udlejning af en bygning.
Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallationer m.v. På baggrund af disse data beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser.
Energimærkningen af huse og erhvervsbygninger hjælper ejere med at få et klart billede af de energimæssige forbedringer, der kan være økonomisk rentable at gennemføre. Dette inkluderer en detaljeret beskrivelse af forbedringsmulighederne, omkostningerne ved implementeringen og de potentielle besparelser på el- og varmeregninger.
For at kunne udføre energimærkningen af eksisterende bygninger, vil vi gerne have følgende materiale fra dig:
– Tegninger (plan, snit og facader)
– U-værdier på vinduerne (angivet på følgeseddel eller faktura)
Hvis dette materiale ikke er tilgængeligt, vil vi registrere de nødvendige oplysninger ved bygningsbesigtigelsen.

Kundetilfredshed og kvalitetssikring er afgørende for os hos KA-Termografi. Vi stræber efter at levere enestående service og sikre, at vores kunder er fuldt ud tilfredse med resultaterne. Vores dedikerede team arbejder hårdt for at opretholde vores høje standarder og sikre nøjagtige og pålidelige energimærkninger hver gang.

Når vi energimærker et hus, udfører vores energikonsulenter en grundig undersøgelse af isoleringen, vinduerne, dørene og varmeinstallationerne. Baseret på disse observationer beregnes husets forventede energiforbrug under standardbetingelser.
At få vurderet et hus’ energiforbrug hjælper husejere med at få et klart billede af de energimæssige forbedringer, der kan være økonomisk rentable at udføre. Dette inkluderer en detaljeret beskrivelse af forbedringsmulighederne, omkostningerne ved implementeringen og de potentielle besparelser på el- og varmeregninger.

Energimærkning af erhvervsejendomme er lige så vigtig som af huse. Vores energikonsulenter udfører en detaljeret gennemgang af erhvervsbygningens energimæssige tilstand og beregner det forventede energiforbrug. Energimærkningen af erhvervsejendomme kan hjælpe med at identificere områder, hvor energiforbruget kan reduceres, hvilket kan føre til betydelige besparelser på driftsomkostningerne.
Ved renoveringsprojekter kan energimærkning af bygningen være en afgørende fase. Dette giver ejere og bygherrer et klart billede af bygningens nuværende energieffektivitet samt de potentielle besparelser, der kan opnås gennem energirenovering. Vores erfarne team af energikonsulenter kan rådgive om de mest effektive og rentable renoveringsforanstaltninger.
Normalt udarbejder og leverer vi din energimærkning inden for fem hverdage efter vores besøg hos dig. Vores besøgstid spænder typisk fra 1-3 timer, men dette kan variere afhængigt af størrelsen og typen af bygning. For eksempel kan større ejendomme eller komplekse erhvervsbygninger kræve en længere gennemgangstid, mens mindre boliger ofte kan vurderes på kortere tid. Efter besøget samles alle data, og vi udarbejder et præcist og pålideligt energimærke, som ikke kun opfylder lovgivningskravene, men også giver værdifuld indsigt i potentielle energibesparelser og forbedringsmuligheder. Vi stræber efter at levere en professionel og hurtig service, så du hurtigt kan få de nødvendige oplysninger og tage velovervejede beslutninger om din ejendom. Vores mål er at sikre, at du får en fuldstændig og forståelig rapport, der hjælper dig med at optimere bygningens energieffektivitet og reducere driftsomkostningerne.
Det er også en vigtig del af bæredygtighedsstrategien for både private og kommercielle bygninger. En høj energimærkning af hus kan være et salgsargument, da flere og flere købere og lejere prioriterer energieffektivitet og bæredygtighed. Bygninger med gode energimærkninger kan tiltrække miljøbevidste beboere og virksomheder og dermed øge ejendommens markedsværdi.

Prisen på at få udarbejdet en energimærkning varierer afhængigt af bygningens størrelse og kompleksitet. Da ingen bygninger er ens, udarbejder vi specifikke tilbud til større opgaver. Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud, der passer til netop din bygning. For mere information om vores priser for et normalt enfamiliehus, kan du besøge vores prisside.

Hos KA-Termografi har vi både interne og eksterne certificerede energikonsulenter. Vi opdaterer os løbende med nyeste regler og metoder for at sikre, at vores energimærkning er nøjagtige og pålidelige. Vores certificerede energikonsulenter er eksperter i at vurdere bygningers energiforbrug og identificere muligheder for energibesparelser.

Vi har fået nyt navn

Vi hedder nu KA-Termografi