★★★★★

5 / 5 stjerner fra vores kunder

Trykprøvning

Hvad er trykprøvning?

Trykprøvning omtales ofte under flere betegnelser, herunder Blower Door Test, blowerdoor, tæthedstest, tæthedsprøvning og tæthedsprøve. Men hvad indebærer det egentlig, og hvorfor er den så vigtig?

En trykprøvning måler en bygnings lufttæthed ved at skabe et over- og undertryk i bygningen ved hjælp af en speciel ventilator, som bliver monteret i en fleksibel ramme i en yderdør eller et vindue.

En trykprøvning er afgørende for at dokumentere bygningens tæthed, hvilket sikrer bygningens energieffektivitet. Bygningsejeren kan dermed være sikker på, at byggeriet overholder gældende lovkrav inden overtagelsen.

Vores anmeldelser

Vi får 5 stjerner fra vores kunder

★★★★★

Hvorfor vælge KA-Termografi til trykprøvning?

Vores ekspertise omfatter trykprøvning af alle typer bygninger, uanset størrelse. Vi forstår, at alle byggesager er unikke, og derfor er vi parate til at udføre trykprøvninger på forskellige tidspunkter, herunder aften og weekend. Vi er altid tilgængelige for at rådgive dig gennem hele processen og stræber efter, at du føler dig tryg hele vejen.

Vi anvender den nyeste teknologi for at sikre, at din trykprøvning udføres præcist og effektivt. Vores team er erfarent og certificeret og har udført trykprøvning siden 2006, hvor det blev lovkrav. Dette betyder, at du kan stole på, at vi leverer resultater af høj kvalitet.

Hos KA-Termografi er vi dedikerede til at hjælpe dig med at opnå optimal energieffektivitet og komfort i din bygning. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger, kan du regne med vores professionelle og grundige tilgang. Vi værdsætter kundetilfredshed og går langt for at sikre, at vores tjenester opfylder dine behov og forventninger.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine behov inden for trykprøvning. Vi ser frem til at samarbejde med dig om at skabe mere energieffektive og komfortable bygninger.

Hvordan foretages en trykprøvning?

En trykprøvning involverer installation af en fleksibel dør udstyret med en ventilator. Først afdækkes ventilationsanlæg, emhætter, afløb og lignende for at sikre, at al luftstrøm kontrolleres gennem ventilatoren.

Når forberedelserne er færdige, skabes et overtryk og undertryk i bygningen ved hjælp af ventilatoren. Dette tryk gør det muligt at måle luftstrømmen ind og ud af bygningen, hvilket giver præcise indikationer af bygningens tæthed.

Under en trykprøvning vil eventuelle utætheder i bygningens klimaskærm blive tydelige, da luft vil trænge igennem disse sprækker og huller. Vi kan anvende røg eller termografi til at visualisere disse luftlækager, hvilket gør det nemt at lokalisere og udbedre dem.

Efter en trykprøvning analyseres dataene, og der udarbejdes en detaljeret rapport, som inkluderer måleresultater. Denne rapport resulterer i et trykprøvningscertifikat, som dokumenterer bygningens lufttæthed. Dette certifikat er afgørende for at dokumentere, at bygningen overholder gældende lovkrav og standarder for lufttæthed.

Vil du vide mere?

Nybyggeri skal overholde bygningsreglementet (BR18) §263, som specificerer, at utætheder gennem klimaskærmen i bygninger, der opvarmes til 15 grader eller mere, ikke må overstige 1,0 l/s pr. m² målt ved 50 Pascal (gennemsnit af over- og undertryk).

Dette krav er vigtigt for at sikre bygningens energieffektivitet og reducere varmetab. Det er tilladt at udføre trykprøvning på repræsentative dele af en bygning. For de områder, der ikke testes, anvendes en standardværdi på 1,5 l/s pr. m² til energiberegning, hvilket gør det muligt at vurdere energiforbruget i hele bygningen, selvom ikke alle områder er direkte testet.

Hvis en bygning skal efterleve lavenergikravene, er tæthedskravet endnu strengere. I henhold til bygningsreglementet (BR18) §481 er dette krav skærpet til 0,7 l/s pr. m². Bygninger, der ønsker at opnå lavenergistatus, skal være endnu mere lufttætte, hvilket forbedrer deres energieffektivitet og reducerer miljøpåvirkningen.

Disse krav til lufttæthed sikrer, at bygninger ikke kun er energieffektive, men også komfortable og bæredygtige. Ved at minimere utætheder opnår bygninger et bedre indeklima og lavere energiregninger, hvilket gavner både ejere og miljøet.

Det kan være økonomisk fordelagtigt at få udført en fortrykprøvning på en rå bygning, dvs. en bygning, der endnu ikke er færdiggjort. Fortrykprøvning kan identificere og rette eventuelle utætheder i bygningens klimaskærm, før bygningen står færdig. I den rå fase er det lettere at få adgang til og inspicere klimaskærmen, da installationer som gipsplader, gulve og lofter endnu ikke er på plads, hvilket gør udbedringen af utætheder enklere og billigere. Dog kan en fortrykprøvning ikke bruges som dokumentation for bygningens tæthed, og en endelig trykprøvning er stadig nødvendig, når bygningen er færdig.

Hvis en bygning ikke overholder tæthedskravet, skal utæthederne udbedres. Det er afgørende, at bygningen overholder tæthedskravet, da der ellers ikke kan udstedes ibrugtagningstilladelse fra kommunen.

Vi har forskellige metoder til at identificere utætheder. Vi kan anvende termografi til at måle luftindtrængning, mens vi skaber undertryk i bygningen. En alternativ metode involverer brugen af røg, hvor en røgmaskine fylder bygningen eller specifikke områder med røg, samtidig med at der skabes overtryk i bygningen ved hjælp af vores blowerdoor-system.

Dette gør det muligt at lokalisere utæthederne, da røgen vil trænge ud af bygningen på de pågældende steder.

Ja, det kan man sagtens. Trykket, der benyttes til trykprøvning, er kun cirka 50 Pa, hvilket svarer til 0,0005 bar. Dette lave trykniveau udgør ingen fare for personer i bygningen under testen. I tilfælde af at testen ikke består, kan det være en fordel, at kunden eller en relevant håndværker er til stede for hurtigt at kunne udbedre eventuelle fejl. Dog kan det i andre situationer være en fordel, at der ikke er personer i bygningen under trykprøvningen, da åbning og lukning af vinduer og døre kan påvirke testresultaterne negativt. Ved at minimere antallet af personer i bygningen sikres korrekt og uforstyrret udførelse af en trykprøvning.

Udover nybyggeri kan trykprøvning også identificere utætheder i ældre bygninger med henblik på energioptimering. Dette gør det til et værdifuldt redskab for at forbedre både energieffektiviteten og indeklimaet i eksisterende bygninger.

Ved at afdække og udbedre utætheder kan man gennem en trykprøvning reducere varmetab og dermed spare på energiforbruget. Desuden kan man forhindre problemer med træk og kuldebroer, som kan påvirke komforten negativt.

Det kan også afsløre skjulte problemer, der kan føre til fugt- og skimmelsvamp, hvilket sikrer en sundere og mere behagelig bolig. Derfor er trykprøvning ikke kun en fordel for nybyggeri, men også en essentiel del af vedligeholdelsen og forbedringen af ældre bygninger.

KA-Termografi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol til udførelse af trykprøvning i overensstemmelse med DS/EN 13829 og DS/EN ISO 9972:2015. Denne certificering fungerer som et kvalitetsstempel og bekræfter vores dedikation og pålidelighed.

Selvom certificeringen ikke er påkrævet inden for branchen, giver den vores kunder ekstra sikkerhed for, at vi opfylder alle relevante krav, standarder og forsikringer. Vi er også certificeret inden for kvalitetsledelse i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001, hvilket bekræfter vores engagement i at opretholde de højeste standarder i vores arbejde.

En trykprøvning skal udføres, når bygningen er ‘nøglefærdig’, dvs. at bygningen skal være så godt som klar til aflevering. Dampspærre må ikke være synlig, og alle gennemføringer i forbindelse med installationer skal være foretaget. Døre og vinduer skal være færdigmonteret og fuget.

Derudover skal vejrforholdene tages i betragtning, da vinden har betydelig indvirkning på testresultatet. Generelt anbefales det ikke at gennemføre en trykprøvning under vindforhold, der overstiger 6 m/s, jf. DS/EN 9972:2015, da dette kan påvirke nøjagtigheden og pålideligheden af testresultaterne.

At bygge lufttætte bygninger betyder ikke, at man beder folk om at bo i en plastikpose. Lufttætte bygninger muliggør et kontrolleret luftskifte, som normalt håndteres af et ventilationsanlæg.
Dette system kan tilpasses til at reagere på ændringer i indeklimaet, såsom forhøjet CO2-niveau eller øget luftfugtighed, og sikrer, at den nødvendige mængde luft udskiftes i forhold til bygningens behov.

Dette kontrollerede luftskifte forbedrer både indeklimaet og energieffektiviteten, da det kun ventilerer efter behov og dermed forhindrer unødvendigt varmetab.

Der er ingen øvre grænse for, hvor stort et areal der kan laves en trykprøvning på ad gangen. Det afhænger blot af tilgængeligt udstyr og kompetencer. Vi råder over en omfattende mængde udstyr og har de nødvendige færdigheder til at udføre trykprøvning på bygninger af enhver størrelse.

Vores erfaring spænder fra små etværelses lejligheder til store hoteller og kontorbygninger. Vi anbefaler altid at teste så stort et areal som muligt på én gang for at opnå de bedste resultater.

KA-Termografi tilbyder fuldstændig uvildig rådgivning og udførelse af trykprøvning. Vores ekspertise omfatter trykprøvning af alle typer bygninger, uanset størrelse. Vi forstår, at alle byggesager er unikke, og vi er derfor parate til at udføre trykprøvning på forskellige tidspunkter, herunder aften og weekend. Vi står altid til rådighed for at rådgive dig gennem hele processen og stræber efter, at du føler dig tryg hele vejen.

Vi tilbyder også en lang række af andre ydelser, herunder termografi af bygninger, termografi af eltavler, drone termografi, energimærkning, DGNB certificering, og lækagesporing. Vores ydelser hjælper med at identificere og løse problemer i bygninger, hvilket bidrager til forbedret energieffektivitet og komfort. Kontakt os for mere information om vores tjenester og hvordan vi kan hjælpe dig med dine specifikke behov.

Prisen på en trykprøvning varierer afhængigt af bygningens størrelse og kompleksitet. Da ingen bygninger er ens, udarbejder vi specifikke tilbud til større opgaver. Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud, der passer til netop din bygning. For mere information om vores priser for et normalt enfamiliehus, kan du besøge vores prisside.

Vi har fået nyt navn

Vi hedder nu KA-Termografi